• Voorzitter: Sam
  • Vice voorzitter: Hans
  • Past voorzitter: Sjon
  • Secretaris: Cor
  • Notulist: Jan H
  • Penningmeester: Ronald