• Voorzitter: Jan H 
  • Vice voorzitter: Arthur
  • Past voorzitter: Hans
  • Secretaris: Cor
  • Notulist: Nico W,
  • Penningmeester: Ronald