• Voorzitter: Sjon
  • Vice voorzitter: Sam
  • Past voorzitter: Chris
  • Secretaris: Cor
  • Notulist: Hans
  • Penningmeester: Ronald