• Voorzitter: Hans
  • Vice voorzitter: Jan H
  • Past voorzitter: Sam
  • Secretaris: Cor
  • Notulist: Harmannus
  • Penningmeester: Ronald