Wij vergaderen iedere eerste donderdag van de maand om acties te ontwikkelen, start 18.00 uur met een gezellige etentje.

Iedere derde donderdagavond van de maand is de tweede bijeenkomst om ons blikveld te verbreden, start 20.00 uur.

Alle bijeenkomsten staan vermeld in ons Programma.